Tavuklarımızı hayvan refahına uygun yetiştiriyoruz. Örneğin, onlar da aynı bizim gibi günde 8 saat, hiç rahatsız edilmeden dinlenebiliyorlar. Diledikleri gibi dolaşıp, eşelenebiliyor; kendilerini iyi hissettikleri bir yerde rahatsız edilmeden tüneyebiliyorlar. Tavuklarımız mutlu ve huzurlu tavuklar olarak doğaya uygun yaşamlarını sürdürüyorlar.
Kimse onlara karışmıyor...

Çünkü sadece insanların değil, hayvanların da doğal davranışlarını gösterme ihtiyaçları var.