Ülkemizde yaygın olarak kullanılan kafesler, her tavuğa neredeyse A4 kağıdı kadar alan düşen, tavukların birbirlerini yaraladıkları, kanat çırpıp tüneyemedikleri tel dolaplar şeklindedir. Avrupa Birliği ülkelerinde ise yumurta üretimi; "cage free" denilen, açık raflar şeklinde, tavukların özgürce gezebildikleri "kafessiz kümeslerde" yapılıyor.

Biz de, Green Ranch ile Türkiye' de bir ilk gerçekleştirip; tavuklarımızı ufacık kümeslerde değil, doğal davranışlarını sergileyebildikleri cage free, yani "kafessiz kümeslerde" yetiştiriyoruz. Doğal yaşamlarındaki gibi davranan Green Ranch tavukları, istedikleri gibi tüneyip, gezip, eşelenebiliyorlar.

Yaşam şartları bu kadar doğaya uygun olan tavuklarımızın yumurtaları da, tabii ki daha sağlıklı oluyor.